BC Tjongerbridgers

Oosterwolde Fr

Get Adobe Flash player

Hoe verder na Stayman

Hoe verder na Stayman

 

Ik zat van de week te kijken op stepbridge en toen kwam er een interessant spel  langs.

Niet interessant vanwege mooi af- of tegenspel, maar omdat er een biedafspraak, of juist het gebrek eraan, belangrijk was om in het juiste contract te komen.

 

Velen maken afspraken over de antwoorden na het 2§ vraagbod en over de kracht, waarmee geboden mag worden maar aan het vervolg wordt geen aandacht besteed.

Soms is het ook eenvoudig en heb je, als maat de kleur biedt waarin je zelf een 4krt hebt, een invite of simpele verhoging naar de manche.

 

Alleen voor een slam-onderzoek ontbreken dan de afspraken.

Hoe het verder bieden kan gaan dat moet ieders eigen keuze zijn.

Je kunt afspreken dat 3§ minor suit asking is of dat 3§ en 3¨ gewoon een reële kleuren zijn.

De tip die ik wil meegeven i s dat een bod in de andere hoge kleur vrij is om te gebruiken.

Immers na het bieden via Stayman is het niet logisch dat op 3-niveau ineens een eigen speelbare kleur geboden zal worden.

 

Het rijtje zal er dan als onderstaand uit kunnen zien:

 

 

 1SA

   ──        2§ =       Stayman relay

                                  ──        2ª          =             4krt ª

                                                                  ──        Pas i.g.v. zwakke variant

                                                                  ──        2SA                        =             (NF) invite (8/9 pnt al of niet met 4krt ©)

                                                                  ──        3§                          =             5krt F.

                                                                  ──        3¨                          =             5krt F.

                                  ──        3©                          =             Stelt geboden hoge kleur als troef vast, met sleminteresse, meestal met evenwichtige

                                                                                       hand

                                                                  ──        3ª                          =             Invite

                                                                  ──        3SA                        =             To play

                                                                  ──        4§/¨/© =             splinter

                                                                  ──        4ª                          =             To play

                                                                  ──        4SA        =             kwantitaief

 

Voor hen die MSA spelen en de 1SA verder kunnen opvragen is ook de mogelijkheid om het 3¨-bod hiervoor te gebruiken. Het voordeel is dat zowel na het 2© en het 2ª-antwoord hetzelfde bod gebruikt om een slaminvite te geven.

 

 

De rijtjes zullen er dan als volgt uit zien:

 

 1SA

   ──        2§ =       Stayman relay

                                  ──        2ª          =             4krt ª

                                                                  ──        Pas i.g.v. zwakke variant

                                                                  ──        2SA                        =             (NF) invite (8/9 pnt al of niet met 4krt ©)

                                                                  ──        3§                          =             MSA (minor suit asking)

                                                                  ──        3¨                          =             Stelt geboden hoge kleur als troef vast, met sleminteresse, meestal met evenwichtige

                                                                                       hand

                                                                  ──        3ª                          =             Invite

                                                                  ──        3SA                        =             To play

                                                                  ──        4§/¨/© =             splinter

                                                                  ──        4ª                          =             To play

                                                                  ──        4SA        =             kwantitatief                                        

 

 1SA

   ──        2§ =       Stayman relay

                                  ──        2©          =             4krt ©

                                                                  ──        Pas i.g.v. zwakke variant

                                                                  ──        2ª                          =             4krt ª (spreek goed af of dit forcing is)

                                                                  ──        2SA                        =             (NF) invite (8/9 pnt)

                                                                  ──        3§                          =             MSA (minor suit asking)

                                                                  ──        3¨                          =             Stelt geboden hoge kleur als troef vast, met sleminteresse, meestal met evenwichtige

                                                                                       hand

                                                                  ──        3©                          =             Invite

                                                                  ──        3ª                          =             splinter

                                                                  ──        3SA                        =             To play

                                                                  ──        4§/¨                     =             splinter

                                                                  ──        4©                          =             To play

                                                                  ──        4SA        =             kwantitatief                                        

 

 

Veel bridge plezier