Leerzaam & Leuk

Vijfkaart hoog

In "Bridge" van maart 2010 een artikel ("voorjaarskriebels") over het opschonen en eventueel uitbreiden van het biedsysteem met je partner. Naast een aantal nuttige tips wordt echter gestart met een pleidooi voor een 5-kaart hoog. Een aantal argumenten passeert de revue:

  • erkende toppers/bridgedocenten als Cees Sint en Berry Westra doen het ook;
  • het is "de" standaard in Frankrijk en de Verenigde Staten(*);
  • met een 1/1-opening op een 5-kaart heb je een stevige basis en dat geeft vertrouwen voor het verdere bieden;
  • slechts één nadeel wordt besproken maar dit weegt niet op tegen de vele voordelen (die niet worden genoemd!).

Persoonlijk krijg ik hier de kriebels van. Nadelen worden nauwelijks genoemd en eigenlijk maar één voordeel; het snel vinden van een 5-3 fit.  Reden om de argumenten eens tegen het licht te houden.

Zij doen het ook!

Veel topspelers spelen een biedsysteem gebaseerd op een vijfkaart hoog. De voordelen die zij ervaren heeft veel te maken met het feit dat topspelers vooral viertallenwedstrijden spelen, waarbij het accuraat bieden van manches een belangrijke rol speelt. Om de voordelen goed uit te kunnen buiten maakt men uiteraard gebruik van een uitgekiend schema van antwoorden. Op internet vind je een mooi voorbeeld op deze site. Volgens dit biedsysteem heeft de antwoorder na b.v. een 1-opening meer dan 10 biedingen tot zijn beschikking om handen met een -fit aan te kunnen geven!

Nadelen van de 1-opening (op mogelijk een doubleton) worden door de top ondervangen door speciale afspraken (bv "walsh" of "transfer-walsh") voor de antwoorden op 1 en de herbieding van de openaar.

De voordelen van vijfkaart hoog voor goede bridgers hebben veel te maken met de inbedding in een uitgebreid systeem van afspraken en de soort bridgewedstrijd die men speelt.

En de clubbridger?

De gemiddelde clubbridger heeft geen uitgebreid biedsysteem en speelt vooral parenwedstrijden. Bij paren vindt vaak een gevecht om de deelscore plaats waarbij het van belang is zo snel mogelijk een fit te vinden. Het bieden van "echte" kleuren helpt dan in spel en tegenspel. Een biedverloop van 1 - 3 kan erg effectief zijn om die lastige tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. De winst die een clubbridger denkt te behalen met 5-kaart hoog openingen wordt meestal weer ingeleverd door onzekerheid/onduidelijkheid na een 1-opening.

Zo durft men met heel weinig punten en weinig klaveren niet te passen op 1 waardoor vaak een te hoog contract bereikt wordt als de openaar sterk is. Als de tegenstanders een sans contract spelen wordt bij de uitkomst nogal eens "gezocht" naar de hoge kleur van de openaar die echter meestal gewoon (minstens) een vierkaart klaver in handen heeft (**). Tussenbieden van de tegenstanders kan er toe leiden dat /-fits gemist worden. Zonder tussenbieden komen met name hartencontracten nogal eens in de verkeerde hand terecht.

Soms gaat men er toe over aan het 1-antwoord een conventionele betekenis toe te kennen wat weer extra mogelijkheden biedt aan de tegenstanders om het biedproces te verstoren. Ook komt het voor dat handen met o.a. 4-3-4-2 of 2-4-4-3 verdelingen met 1 worden geopend, meestal netjes gealerteerd, echter zelden correct uitgelegd.

Het is maar zeer de vraag of een vijfkaart hoog systeem de gemiddelde clubbridger iets oplevert. Misschien is de "opbrengst" zelfs negatief. Het rendement van een aantal andere afspraken die in het artikel genoemd worden (reverse bieden, vierde kleur, negatief doublet, zwakke twee-openingen etc.) zou weleens veel hoger kunnen zijn!

(*) Overigens is het openen van een 4-4-3-2 verdeling met 1 een Nederlandse vinding en wordt dan ook "Dutch doubleton" genoemd. In de VS is de "best minor" aanpak gebruikelijk waarbij een 1 of 1 opening minstens een driekaart /  aangeeft. Met bv 4-3-3-3 wordt gekozen voor de beste lage kleur. Met als voordeel dat 1 wat meer voorstelt, maar met als nadeel dat ook 1♦ geen vierkaart belooft.

(**) In pakweg 85% van alle gevallen bezit de 1-openaar een vierkaart of meer in klaver.