BC Tjongerbridgers

Oosterwolde Fr

Get Adobe Flash player
Registratie
* Dit veld is verplicht Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in het profiel Veld zichtbaar in je profiel | Dit veld is NIET zichtbaar op het profiel Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie voor: ? : Veldomschrijving: Beweeg je muis over het icoon Informatie: Beweeg je muis over het icoon

Wilt U zo vriendelijk zijn om uw gegevens hier in te vullen
De persoonlijke gegevens zijn alleen maar zichtbaar voor het bestuur
Nadat de registratie is voltooid kunt U inloggen op de website.


* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Voornaam : Vul je correcte voornaam in.
Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Tussenvoegsel : Vul je voorvoegsels in.
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Achternaam : Vul je correcte achternaam in.
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Woonplaats : <p>Type hier U woonplaats in.</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Adres : <p>Vul hier uw straatnaam in + huisnummer</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Postcode : <p>Vul hier U postcode in.</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Telefoon : <p>Vul hier uw telefoon nummer in?</p>
Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Mobiel : <p>Hier kunt u het mobile tellefoon nummer invullen IS NIET VERPLICHT?</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is NIET zichtbaar op het profiel Informatie voor: E-mail : Vul een geldig e-mailadres in. Een bevestigingsmail zal verzonden worden naar dit adres bij de registratie
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Geboorte datum : <p>Vul hier U geboorte datum in.</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel
Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: (Pas)foto : <p>Hier kunt U een pasfoto of een andere foto uploaden</p>

Je afbeelding zal automatisch herschaald worden tot de maximumafmeting van 200 pixels breed x 500 hoog, maar je afbeelding mag de 2000 kb niet overschrijden.

Kies bestand

Door te klikken op "Aanmelden", verklaar je dat je het recht hebt deze foto te distribueren.

* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: NBB nummer : <p>Type hier U bondnummer in van de NBB.</p>
<p>Als U nog geen nummer heeft vul dan maar 0000 in</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Lid van Tjongerbridge sinds : <p>Vul hierin wanneer U lid bent geworden van de Tjongerbridgers.</p>
* Dit veld is verplicht Dit veld is zichtbaar in het profiel Informatie voor: Gebruikersnaam : Vul een geldige gebruikersnaam in. Geen spaties, minstens 3 karakters en bevat de tekens 0-9,a-z,A-Z
* Dit veld is verplicht Dit veld is NIET zichtbaar op het profiel Informatie voor: Wachtwoord : Vul een geldig wachtwoord in.  Geen spaties en moet minstens 6 karakters bevatten en alleen hoofdletters en kleine letters, nummers en speciale tekens
* Dit veld is verplicht Dit veld is NIET zichtbaar op het profiel Informatie voor: Bevestig wachtwoord : Vul een geldig wachtwoord in.  Geen spaties en moet minstens 6 karakters bevatten en alleen hoofdletters en kleine letters, nummers en speciale tekens

Je registratie vereist de goedkeuring en e-mailbevestiging.
Volg de instructies in het bevestigingsbericht.
Wanneer deze is goedgekeurd ontvang je een welkomstbericht op het door jou
opgegeven e-mailadres
Na ontvangst van de goedkeuring zul je jezelf kunnen aanmelden op de website.

* Dit veld is verplicht Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in het profiel Veld zichtbaar in je profiel | Dit veld is NIET zichtbaar op het profiel Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie voor: ? : Veldomschrijving: Beweeg je muis over het icoon Informatie: Beweeg je muis over het icoon
Vertalingen op deze pagina: Engelse tekstVertaalde tekst
This field is required.Dit veld is verplicht
Please fix this field.Corrigeer dit veld.
Please enter a valid email address.Voer een geldig e-mailadres in.
Please enter a valid URL.Voer een geldige URL in.
Please enter a valid date.Voer een geldige datum in.
Please enter a valid date (ISO).Voer een geldige datum (ISO) in.
Please enter a valid number.Voer een geldig getal in.
Please enter only digits.Voer alleen cijfers in.
Please enter a valid credit card number.Voer een geldig creditcard nummer in.
Please enter the same value again.Voer dezelfde waarde nogmaals in.
Please enter a value with a valid extension.Voer een waarde in met een geldige extensie.
Please enter no more than {0} characters.Voer niet meer dan {0} tekens in.
Please enter at least {0} characters.Voer tenminste {0} tekens in.
Please enter a value between {0} and {1} characters long.Voer een waarde in van tussen de {0} en {1} tekens lang.
Please enter a value between {0} and {1}.Voer een waarde tussen {0} en {1} in.
Please enter a value less than or equal to {0}.Voer een waarde in kleiner of gelijk aan {0}.
Please enter a value greater than or equal to {0}.Voer een waarde in groter of gelijk aan {0}.
Translations on this pageVertalingen op deze pagina
English stringEngelse tekst
Translated stringVertaalde tekst